Một dòng sản phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc với thành phần đặc thù từ Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi với hai dòng sản phẩm dành cho sức khỏe và sinh lý nam nữ

Welson có các sản phẩm chính bao gồm: Welson Ginseng, Welson Red Ginseng, Welson For Men và Welson For Women